Klienditeeninduse standard
Klienditeeninduse standardi eesmärgiks on Hiiu Ravikeskuse patsiendi ja patsiendi omaste teavitamine nende õigustest ja kohustustest.

Antud dokumendi loomisel on lähtutud Euroopa Liidu patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004 a. määrusest number 128 "Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded" ja Hiiu Ravikeskuses kehtivatest nõuetest.

Tervet dokumenti "Klienditeeninduse standardi" saate vaadata SIIT!

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest