Õendusabi Patsientide Rahulolu Uuring 2014

Küsitluse eesmärgiks oli selgitada patsientide rahulolu Hiiu Ravikeskuse (HRK) poolt pakutava iseseisva statsionaarse õendusabi teenusega. Küsitluse abil sooviti saada ülevaade patsientide hinnangutest raviteenusele sh haiglasse saabumisele, haiglas saadud abile, haigla personalilt saadud teabele, olmetingimustele. Küsitluse tulemusi kasutatakse SA Hiiu Ravikeskuses töö paremaks korraldamiseks ja juhtimisotsuste langetamiseks.

Küsitluse läbiviimise aeg

Ankeetküsitlus viidi läbi aprillist augustini 2014 aastal. Vastamise võimalus oli kõikidel SA Hiiu Ravikeskuses viibivatel patsientidel. Ankeete jagas HRK tegevusjuhendaja.

Rahuolu uuringu tulemustega lähemalt tutvumiseks, vaata siia!

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest