Teenused
Hiiu Ravikeskus pakub Teie lähedastele igakülgset hoolekandeteenust, arvestades seejuures tänapäeva meditsiini kõiki võimalusi. Teenusena pakume ka ööpäevaringset õendusabi. Professionaalsete töötajate ning mugava haigla koostöös suudab Hiiu Ravikeskus pakkuda Teie lähedastele kõrgetasemelist hooldusraviteenust.

Ülesanne: Meie eesmärk on pakkuda keskkonda, kus eakatel on turvaline elada. Püüame osutada kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimalikult kvaliteetset ravi-, õendushooldus- ja hoolekandeteenust, kindlustamaks kliendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Sihtgrupp: Ajutist või pikaajalist ööpäevaringset hooldusteenust osutatakse peamiselt eakatele, kuid ka tööealistele multiprobleemsetele isikutele. Osakonnas on ööpäevaringselt kättesaadav meditsiiniteenus.

  1. Hooldusteenus vahenditeta - isik ei vaja hoolduseks inkontinentsuse vahendeid (sisaldab toitlustamist 3 korda päevas, meditsiiniõe kättesaadavust ööpäevaringselt. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega).
  2. Hooldusteenus vahenditega - isik vajab hoolduseks inkontinentsuse vahendeid (sisaldab toitlustamist 3 korda päevas ja hügieenitoiminguid, meditsiiniõe kättesaadavust ööpäevaringselt ja inkontinentsuse vahendeid).
  3. Hooldusteenus erivahenditega - isik vajab hoolduseks eriotstarbelisi hooldusvahendeid.
  4. Füsioterapeudi teenus

Hooldekodusse tulles on vaja kaasa võtta:

  1. isikut tõendav dokument
  2. arstitõend, kus on märgitud kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid ning ravimskeem
  3. puude raskusaste määramise otsus, kui see on olemas
  4. vajaminevad isiklikud riided ja jalanõud, hügieenivahendid (pardel jms)
Kõik informatsiooni- ja sooviavaldused, mis on seotud Hiiu Ravikeskuse hindadega ning vabade kohtade olemasoluga, palume saata kiireimaks vastuseks läbi selleks mõeldud Kohapäringu vormi. Vastame Teie kirjale esimsel võimalusel kogu soovitud informatsiooni ning hinnapakkumistega.

Tänud!

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest