Ajaloolised pildid ravikeskusest
Hiiu Ravikeskuse hoone on aegade jooksul pakkunud võimalust ravida ja hooldada suuremat hulka raskustesse sattunud emasid ja orbe. 1920datel ehitatud polikliinikuhoone kindlustunnet pakkuvate seinte vahel on peaaegu sada aastat saanud kaitset ja hoolt nii emad kui lapsed, sõdurid ja eakad.

Tuntud Eesti haridus- ja seltskonnategelane, Naiskodukaitse juht Anna Tõrvand-Tellmann, töötas pikalt ka Nõmme Rinnalaste ja Emade Kodu hoolekogu esimehena.

Hiiu Ravikeskuse hoone arhitekt Artur Perna 1931. aastal Tallinna Tehnikumi arhitektuuriosakonnas koos õpilastega.

Tallinna Tehnikumi õppejõude ja lõpetajaid 1931. aastast. (Arhitekt Artur Perna istub vasakult kolmandana.)

Hiiu Ravikeskuse hoone 1930datel aastatel, kui hoones tegutses Nõmme Rinnalaste ja Emade Kodu.

Nõmme 3. Lastekodu

Nõmme Lastehaigla

Nõmme Väikelastekodu

Väikelastekodu kasvandikud mänguplatsile rivistatuna (Foto. V.Kodar)

2012. aasta kauneimalt restaureeritud Nõmme hoone - endine Nõmme Lastehaigla (Foto: Martin Siplane)

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest