Uudised

15. märts 2013

SA Hiiu Ravikeskus võeti vastu Eesti Haiglate Liidu liikmeks

Eesti Haiglate Liidu juhatus eesotsas juhatuse esimees Urmas Sulega otsustasid 14. märtsi 2013 koosolekul rahuldada Hiiu Ravikeskuse avaldus haiglate liidu liikmeks saamiseks ning nimetada Hiiu Ravikeskus liidu täieõiguslikuks liikmeks.

SA Hiiu Ravikeskuse esindaja liidu töös on juhatuse esimees Kaidi Vainola.

Eesti Haiglate Liit on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel tervishoiuteenust pakkuvaid Eesti tervishoiusektori tööandjaid. Haiglate Liit asutati 1994. aasta novembris ja praegu on liidus 23 liiget.

Haiglate Liidu peamine eesmärk on oma liikmete ühiste huvide edendamine tervisevaldkonnas ning koostöö arendamine liikmeks olevate haiglate vahel ning samuti partneritega tervishoiusektoris.

07. jaanuar 2013

Avati Hiiu Ravikeskuse veebileht

Hiiu Ravikeskusel valmis uus interaktiivne koduleht www.hiiuravikeskus.ee, mis sisaldab kõige uuemat informatsiooni ravikeskuse hindade ja teenuste kohta. Koduleht pakub võimalust interaktiivselt ja kiiresti küsida informatsiooni keskusevabade ravikohtade ning hoolduteenuse ja -ravi võimaluste kohta. Lisaks annab uus veebileht ülevaate Hiiu Ravikeskuse tööst, meie hoonest ja selle võimalustest ning meie professionaalsete töötajate võimetest.

Põhja-Eesti ühe uuema ja moodsama hoolekande ja õendusabi keskusena pakub Hiiu Ravikeskus kõikidele abivajajatele kvaliteetset ja inimkeskset ööpäevaringset hoolekande ja tervishoiu teenust. Meie eesmärgiks on lähtuda klientide/patsientide vajadustest säilitada ja soodustada nende elukvaliteeti. Meie hubases hoones saab Teie lähedane vajaliku õendus- ja hooldusabi professionaalsetelt tervishoiutöötajatelt.

Kõrvuti pakutavad teenused tagavad Teie lähedastele parima hoolduse ning õendusabi.

Hiiu Ravikeskuse veebileht peaks aitama kõikidel inimestel leida abi kiiremini ning saada parimat informatsiooni meie keskuse võimaluste kohta.

Hiiu Ravikeskusel on värvikirev ajalugu, millest nii mõndagi on säilinud fotode ning maalidena. Alljärgnevast galeriist saab vaadata maja ajaloo, arhitektuuri ning selles toimetanud inimestega seotud hetki ...