Hoitolaitoksen esittely
Pohjois-Eestin uusin ja hienoin Hiiu Hoitolaitos tarjoa kaikille apua tarvitseville laadukasta ympärivuorokautista hoitoa ja huoltoa lämminhenkisessä ja kodikkaassa ilmapiirissä. Tarkoituksena on tarjota asukkailleen kodinomaista, kukin tarpeista ja toiveista lähtevää hoitoa. Pyrimme siihen, että asukkaan elämä olisi sisällöltään ja laadultaan samansuuntaista kuin ennen sairastumista. Hiiu Hoitolaitos tarjoa tehostettua asumispalvelua, parasta perushoitoa ja monipuolisia palveluksia. Paikalla on koulutettua henkilökuntaa ympäri vuorokauden.
Hoitolaitoksen perustamisesta Nõmmelle

Hiiu Hoitolaitos sijaitsee Nõmmen kaupunkinosassa vuonna 1920 poliklinikaksi rakennetussa ja vuosia lastensairaalana toiminnut rakennuksessa. Hiiu Hoitolaitoksen kokonaishinta oli 2,58 miljoona euroa, mistä 1,62 miljoona euroa saatiin Euroopan Aluekehitys Säätiöltä. Rakentamista ja restauroimista aloitettiin viime vuoden alussa, se kesti vuoden ja Hiiu Hoitolaitos avasi ovet 16. päivä tammikuuta vuonna 2012. Hoitolaitoksessa on yhteensä 150 vuodepaikkaa, 85 hoitopaikkaa ja 65 paikkainen huoltokoti (maksulliset huolto paikat).

Huoltokodin asukkaina ovat ikääntyneet ja vammaiset

Huoltokodin asukkaina ovat ikääntyneet ja vammaiset, jotka tarvitsevat henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden. Tavoitteena on tukea ja kannustaa asukasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti päivittäisistä askareistaan.

Tarjoamme Teille ja läheisellenne rauhaa ja turvatunneta. Tulkaa tutustumaan meidän viihtyisään hoitolaitokseen ja meillä tarjottaviin palveluksiin.

Tervetuloa!

Huolenpito

Tarjoamme tehostettua palvelua ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotona yksin asumisesta.

Katso Hintoja

Hoito

Tarjoamme kaikenpuolista lievitystä, hoivaa ja ympärivuorokautista sairaanhoitajan apua.

Katso Hintoja